woensdag 28 april 2010

Verbieden = PrimitiefEen discussie-uitlokker. Ik geef het toe. Het is zelfs mijn lijfspreuk.

Wat ik bedoel is niet dat verbieden in alle gevallen onnodig is, maar dat we het wel zo minimaal mogeluk dienen toe te passen om in eerste instantie vrijheid te dienen. Vrijheid om te kunnen ervaren. Het is wenseluk om een verbod zo snel mogelijk overbodig te maken. Het wordt overbodig door zoveel mogeluk de voedingsbodem van het ongewenste gedrag weg te nemen door:
+het afschaffen van taboes (met name die omtrent sex en intimiteit: door communicatie over onze emoties daarover te stimuleren).
+het wegnemen van armoede (door gaandeweg gratis aanbieden van basisbehoeftes)
+zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te promoten door mensen hun eigen grond te geven, als grondrecht.

Door steeds meer te verbieden wordt ons leven er echt niet gezelliger op. En daar stonden/staan we toch op aan: die zekere Nederlandse gezelligheid. Daar wens ik in te blijven GELOVEN en op basis daarvan een voorbeeld te tonen.