donderdag 27 mei 2010

alles is relatief
Eigeluk een liedje.

De eerste regel is een spreuk die mijn natuurlijke vader vaak bezigde; de tweede regel komt uit m'n eigen heilige inspiratie.
Jawol want alles (dingen, gedachtes, emoties, ervaringen) in ons universum bestaat alleen in RELATIE
tot iets anders, met als bron van dit alles een absoluut bewustzijn.

Ga ook op zoek als ge meer wilt weten/ervaren!!

zaterdag 15 mei 2010

een prettige recessie!Het gaat weer wat beter met de heilige economie..
De graadmeter van de economische groei vertoond enig herstel als gevolg van alle inspanningen om ons (en vooral ook onze kinderen: door te verhalen op de staatsSCHULD) te laten betalen.

Ondertussen staat de euro onder druk, het systeem op springen en is ons door de totale politiek in ieder geval beloofd zeer stevig te gaan bezuinigen.

Een spreuk van mijn Turkse vriend en hardwerkende medelander Atlan.
Ook leuk als postkaart!

Crisis of CreditEr is helaas wel degelijk iets mis met kapitalisme. Beter gezegd: er is van alles mis mee:
Het centrale principe van winstmaximalisatie betekent dat als je de werking van het systeem op wereldschaal
bekijkt, er in de Westerse wereld sprake van een situatie waarin steeds minder mensen steeds meer hebben en daaraan gekoppeld steeds meer mensen steeds minder.
In de ontwikkelings-economieen van India en China wordt nu ook de visie gepromoot dat je alles zelf moet bezitten om gelukkig te zijn.

Omdat alle geld in omloop SCHULD is aan de bank en er RENTE over betaald dient te worden,
MOET de totale geldhoeveelheid groeien om het systeem te laten draaien..
Dit kan nooit oneindig doorgaan en er zijn de afgelopen tijd zeer extreme maatregelen genomen
(in Nederland bvb. enorme toename staatsschuld) om het sowieso nog te laten draaien. Het gokken met geld gaat inmiddels weer door en met name grote HedgeFunds hebben enorme winsten gedraaid tijdens de crisis.

Als het systeem langzaam instort gaat alle bezit naar ....
Sjek deze 12-minuten-animatie voor een globaal eerste inzicht in de kredietcrisis.

Deze poster past goed BIJ PIN-AUTOMATEN!

Voorts ook bij PARKEER-AUTOMATEN
zie: http://jokerposter2.blogspot.com/2010/10/crisis-of-credit.html

voor een wat langere (47 minuten) LEUKE tekenfilm over de geschiedenis van ons geld-systeem:
voor vliegertjes:

donderdag 6 mei 2010

PROFEETNiet bedoeld om te fokken en zeker niet om te beledigen.

Je mag geloven wat je wil, ook ik sta voor die vrijheid. Ten alle tijden maar tegelijkertijd is enige kritiek bedoeld om verder te kijken dan statische systemen die niet in deze tijd ontstaan zijn.

Ieder mens kan door de eigen unieke eigenheid iets wezenluks bijdragen aan de samenleving.
Als we daar in eerste instantie onszelf en vandaaruit ook elkaar, de KANS voor geven tenminste.
Door onze gedachtes en gevoelens te volgen, te identificeren, evalueren en ernaar te durven leven.
Te delen door die waarheid te laten spreken door middel van onze daden als voorbeeld.

THE OBAMA DECEPTIONDit is controversieel. Ik weet het: het netwerk van top-kapitalisten is momenteel bezig om middels de grote massa-media, die zij beheren op hoofdlijnen, te proberen iedereen zijn hoop te laten projecteren op Obama, de Grote Verlosser ofzo..
Ondertussen stut Obama het grote kapitalisme, met extreme steun van gemeenschapsgeld voor de grote bedrijven en banken, zodat dat spel nog even door kan gaan: ze kunnen dan weer winsten gaan maken die toch door het volk betaald moeten worden..

Voor een breder oordeel is in ieder geval meerzijdige informatie nodig,
deze film vind ik daartoe een goed begin.

Het is ook van belang om door afleidingen van het ego heen te kijken, om gericht te blijven op waarheid.
De maker van deze film is een btje schreeuwerig, zo heeft iedereen wel wat.
Het gaat erom wat hij te melden heeft en of daar waarheid inzit.