woensdag 28 april 2010

STEMWie anders?

We worden bestookt met problemen maar gemanipuleerd om deze door anderen,
de politiek, zogezegd te laten oplossen. Terwijl deze politiek ons telkens weer bewijst in principe andere belangen, het op hol geslagen kapifalisme, te dienen.

Oplossing: op jezelf stemmen.
Dat betekent eerst vooral ook goed naar jezelf leren luisteren.
Daar de tijd voor vrij te maken.
Dat proces in te gaan door het te doen.

Het is wellicht iets nieuws, maar het resultaat kan GELUK opleveren, omdat je dan kan gaan manifesteren wat je liefst wil doen. Het dienen van de spirit in je (door sommigen het "Koninkrijk van God" genoemd), in plaats van als slaaf mee te draaien in het kaapibetaalisme; waarbij dat spel gespeeld wordt door te moeten luisteren (onder dwang, met straf) nar de externe autoriteit, die alles voor ons wil beslissen.

Breng liever jouw stem naar voren.
Vrede Voorspoed, laat van je horen!

Verbieden = PrimitiefEen discussie-uitlokker. Ik geef het toe. Het is zelfs mijn lijfspreuk.

Wat ik bedoel is niet dat verbieden in alle gevallen onnodig is, maar dat we het wel zo minimaal mogeluk dienen toe te passen om in eerste instantie vrijheid te dienen. Vrijheid om te kunnen ervaren. Het is wenseluk om een verbod zo snel mogelijk overbodig te maken. Het wordt overbodig door zoveel mogeluk de voedingsbodem van het ongewenste gedrag weg te nemen door:
+het afschaffen van taboes (met name die omtrent sex en intimiteit: door communicatie over onze emoties daarover te stimuleren).
+het wegnemen van armoede (door gaandeweg gratis aanbieden van basisbehoeftes)
+zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te promoten door mensen hun eigen grond te geven, als grondrecht.

Door steeds meer te verbieden wordt ons leven er echt niet gezelliger op. En daar stonden/staan we toch op aan: die zekere Nederlandse gezelligheid. Daar wens ik in te blijven GELOVEN en op basis daarvan een voorbeeld te tonen.

maandag 12 april 2010

STORY of STUFFWatte is rr in godsnaam mis met onze wereld? Wel onwetendheid is de aloude vloek, die ons mee blijft slepen. Het heeft veel te maken met de verantwoordelukheid die we (durven) voelen voor de wereld en die we neigen af te kopen door te geven aan ramp-giro's. Dit in plaats van de macht te claimen om ons eigen leven te veranderen, dwars tegen de maatschappelijke norm in. Wat we daarvoor nodig hebben is inzicht en vervolgens motivatie.

STORY OF STUFF is een luchthartige presentatie over de constructie van het kapitalistische productie- en consumptie-systeem op wereldschaal. COMPLEET met ondertieteling in allerlei talen is dit eigenluk verplichte schoolkost. Makkeluk te behappen in 20 minuten. Kijken maarrr!

donderdag 1 april 2010

Power to the Peaceful
Zo kan het ook zeker! Een positieve definitie.

Met wapens vechten voor vrede is een achterhaald concept dat blijft hangen op het niveau van wraak en/of geloof in geweld. Gandhi gaf één voorbeeld hoe HANDELEN VANUIT INNERLUKKE VREDE
in een heel land kan werken. De volgende stap voor de mensheid. Te nemen door een VOORBEELD te geven.
Daarom is het bvb ook zo vreselelijk bizar dat bvb zogenoemde Christenen meedoen aan een OORlog
terwijl de filosofie van Jezus voorschrijft om een vijand de andere wang toe te keren. Weetje..

Laten we vooral geen vijanden worden/blijven!
AFGELOPEN met dat verdeel-en-heers-spelletje compleet met shows en spelen die afleiden..
..terwijl ondertussen de maximale winsten en afgedwongen belasting(en) lustuig doorgaan!

Beter eens persoonlukker in contact te treden in plaats van ons te laten folteren door flauwekul.
Vanuit het eerst BEETer nar onszelf leren luisteren. Het eigen proces als leidend principe
EN OF om het gewoon OM te draaien: met elkaar praten, in het OPENBAAR OOK.
DELEN van ideeen. Wat is rr aan de hand?
Daarmee kan je VERDER komen als je wil SAMENLEVEN.
Wil je niet samenleven, maak dan een eigen land.


GEWELD is een MENSENRECHT:
in zoverre dat je jezelf VERDEDIGD ter bescherming van aantasting van je GRONDRECHTEN:
hier de officiele site van de UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Maar doseer zinvol geweld extreem minimaal. Dank daar eens over na.
Je hoeft zeker niet iemand neer te knuppelen of erger..

+KENNIS is ook een MENSENRECHT:
maak liever kennis met elkaar: het SAMENLEVEN-perspectief
en als je dat dus niet wil: MAAK alsjeblieft een eigen land: bedoeld voor gelijkgestemden:
laat het alleen niet afhankeLIJK zijn van uitzuigen van anderen.

goed, als je boos bent: KIJK eens naar iets moois, bvb:
www.deschitterendsteschilderijen.blogspot.com

DIEREN-industrieVoer voor de slager?
Nou eigeluk meer bedoeld voor het algemeen bewustzijn. Voor mij is heel die dieren-industrie een mens-onwaardig bedrijf. Het gebruikelijke woord bio-industrie vind ik behoorLIJK misleidend: bio betekent leven en als ik dier zou zijn, zou ik liever geen leven hebben dan zo'n leven...

Het is duidelijk dat deze industrie zwaar milieu-belastend en steeds ongezonder is geworden: meer dan 2/3 van het commerciele kippenvlees is besmet met gevaarlijke anti-biotica-resistente bacterien die ook voor de mens overdraagbaar zijn.. Zie ZEMBLA 11 april 2010:

Om positief te blijven: ik vind het tegenwoordig dapper als mensen dat vlees nog durven eten! MEER Consuminderen is een lovenswaardige norm. Van kunstmatige consumens naar echt mens dat samenleeft met de natuur.

Oja: en WAT voer je aan huisdieren? Tegenwoordig worden dieren net als mensen ook gevoerd met gedegeneerd voedsel en zijn ze ook vaak ziek (en krijgen vervolgens ook vaak antibioticakuren).

Laten we in ieder geval HET BEESTJE BIJ DE NAAM durven noemen en mede door
PROMOTIE van dit woord bijdragen aan de gewenste verandering van bewustzijn.

DIEREN-INDUSTRIE = vee-/beesten-industrie + bont-industrie (die dieren vallen niet onder vee) + de dierproef-industrie. Alles bij elkaar een overkoepelende term voor dit mens-onwaardig en dier-onterend bedrijf.