zaterdag 4 mei 2013

best of PLAKKAATTRAKTAAT

In verband me het uitprinten en verspreiden van dit bewustwordingsbevorderende verantwoorde gedachtengoed, heb ik deze set samengevat. Sla ze ook op ivm mogelijke cenzuur, ineens is het wellicht weg. En ga eens een dagdeel op pad. Of neem wat handige tegels mee in de jaszak (zie hieronder). Plakken bij evenementen is ook een goed plan. Probeer zoveel mogeluk ON TOPIC te plakken. Dat heeft TOEVOEGENDE waarde. Overdrijf niet en plak passend. Dan blijft het doorgaans langer hangen.

HOU JE NIET IN, het is immers informatie-oorlog. Als je je aangesproken voelt, past het bij je om mee te doen. Het kan legaal, onderschat die mogelukheden niet. Al zijn de meeste wildplakzuilen vervangen door commerciele exemplaren, in beslag genomen zogezegd.

TOEGANG tot vrije meningsuiting in de OPENBARE RUIMTE verloopt vooral via geld waarmee je reclameruimte kunt kopen (de opbrengst daarvan verdwijnt naar bestuurslagen en in bouwputten).
Aldus zijn toegangsrechten niet gelijk verdeeld en dat is in principe onrechtvaardig. De commerciele reclame is doorgaans gericht op zoveel mogelijk consumeren uitlokken en daarmee niet duurzaam verantwoord. BOODSCHAPPEN die dat en vele aanverwante zaken aan de orde stellen hebben een signaalfunctie voor de samenleving. Posters plakken e.d. is dus een vorm van betrokkenheid tonen. Een BIJDRAGE aan het maatschappelijk debat. Doe het verantwoord, dus niet in het wildeweg. Alsjeblieft.

Hieronder in de rij. Van groot naar klein. De gewone posters kun je ook A3 printen, voor wat verder bereik. Als je meer kan investeren, opteer ik voor een aardiger formaat:

ff klein erbij, blaas ze maar lekkel op.
EN NOG WAT kleintjes
Een gezond aandeel zelfbeschikkingsrecht!

STUKJE SYSTEEM-ANALYSE: wat je ook stemt, je moet betalen...
En ONDERTUSSEN zijn DWANG en VERLEIDING pijlers van dit kapifalistige systeem. Om het BASIS te houden (en ook voor kinderen leuk om te kijken):

Dan... ACHTER GESLOTEN DEUREN: samenwerkING om de bestaande maatschappelijke (betaaldwang-)orde te handhaven:
Dan even een moment van verstilling:
Het systeem dat we nu hebben wordt gepresenteerd als maximale vrijheid. Zogenaamd democratie.
In deze tijd is het technologisch vrij simpel om meer democratie in het beleid te brengen. Kwestie van willen. Degenen die door het systeem gefeteerd worden (bestuurslagen met standaard XXXtra declaratieregeling) hebben er BELANG bij dat het zo blijft.

ff luchthappen dacht ik: maar het ZUURSTOFgehalte wordt niet eens officieel gemonitord...
Er komt weer een DEMO aan. Hart nodig! Kom ook wat toevoegen en laat dat ranzige vlees lekkel staan. Vind het tegenwoordig dapper als mensen het nog durven eten. Die dierenindustrie is m.i. mensonwaardig en schizofreen.VLIEGERTJES:

STROKEN:


 POSITIEF BLIJVEN!