donderdag 19 juli 2012

GRONDRECHT

Terug naar de basis. We praten over grondrechten maar de meest fundamentele wordt veelal genegeerd, nameluk het letterlijke grondrecht: het recht op bezit van een stuk grond. Gewoon omdat je aardebewoner bent.

Bij nader inzien vind ik het belangrijk om onderscheid te maken tussen eigendom en bezit.
Het gaat dan om recht op/ plicht tot verantwoord (tijdelijk) BEHEER.


GELD. De centrale waarde van het kapifalisme en aanhang.