zondag 6 juni 2010

ZUURSTOF!In eerste instantie verbaasde ik me erover dat mensen zo klakkeloos achter het CO2-verhaal aanhobbelen, toen ik me besefte dat met deze fixatie gepoogd wordt het huidige systeem waar bijna iedereen van afhankelijk is, in stand te houden.
   
En mensen hebben/nemen geen tijd zaken te onderzoeken dus verlangen ze simpele oplossingen.
Mij valt op dat het CO2-sprookje (de overdreven versie ervan) ingezet wordt
om weer meer auto's te verkopen, dus heel die verschrikkelijk milieuvervuilende industrie draait door...
ons ondertussen wijsmakend dat ze/het wel milieuverantwoord is. Het CO2-verhaal leidt de AANDACHT af van de directe aanslagen op ecosystemen, zoals de ontbossing en overbevissing.

Terwijl werkeluk duurzaam produceren (plus consuminderen) deel van de oplossing is.
Op grond van vooruitgang van technologie zou je mogen verwachten dat dingen langer meegaan en
goed blijven werken. Maar omdat er verkocht moet worden om winst te maken en te overleven als bedrijf, gaan heel veel en steeds meer spullen steeds sneller KaPoT (TV's, mp3-spelers, telefoon, auto's,+++)

Ondertussen hoor ik regelmatig signalen dat het zuurstof-gehalte in onze lucht, vooral in steden drastisch is gedaald. Dat is ook logisch met al die auto's die zuurstof gebruiken in de verbrandingsmotor.
Maar zelfs op internet is daar geen monitoring-informatie over te vinden..
Wie weet er meer over?!